בלוז לעיניים שחורות נכתב במהלך שירותי

הצבאי הסדיר לאחר תעסוקה לא קלה ברצועה.

מהרבה בחינות זהו אחד השירים איתם אני

מזדהה יותר.


לימים אף כתבתי עיבוד אינסטרומנטלי לשיר שכולי תקווה שיצא לפועל בעתיד הקרוב.