אחרית הזמן הינו בין שלושת השירים הראשונים

שכתבתי.


לשיר היה שם אחר אולם הוא נגנז בעת העבודה על האלבום.


לפזמון היה "אח", שהיה קצת קשה ובוטה ולכן גם אותו החלטתי לגנוז.