השיר אפוקליפסה נכתב במקור כחלק מתרגילבקורס הלהחנת שירים ב"רימון".

המילים נותרו כמעט ללא שינוי, אולם את הלחן


הראשוני גנזתי ובחלוף הזמן נולד הלחן הנוכחי.