"תמונות" נכתב בזמן מעבר דירה.

מקור ההשראה לשיר היה התמונות בבית, כאשר כל בית מייצג תמונה מסויימת ומכאן שמו של השיר.